အစုိးရနဲ႔ KIA တုိ႔ သေဘာတူညီမႈေတြ ရၿပီ

Tuesday, March 12, 2013

KIA ႏွင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ ခိုင္မာေသာ အပစ္ခတ္ ရပ္ဆဲေရး အတြက္ မတ္လ ၁၁ ရက္ 
ေန႔ ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁နာရီခြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ အခုိင္မာ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည၁၁နာရီခြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးခ်ိန္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မန္းသားေလး( ဧရာ၀တီ )

ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္အေျဖကုိ ႏွစ္ဖက္လုံး အားရေက်နပ္မႈရွိၿပီး အပစ္ခတ္ လုံး၀ ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား၏ ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ညႊန္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းတာ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး အပါ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ KIO အၿမဲတမ္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ KIO ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အပါ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႕သည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

၁။ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပန္လွန္နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး ခိုင္မာေသာ အပစ္ခတ္ ရပ္ဆုိင္းေရး ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီသည္။ 

၂။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႕ ေတြ႕ဆုံပြဲ ရလာဒ္အျဖစ္ တုိက္ပြဲမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဆက္လက္ၿပီး ျပႆနာျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

လိုအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႕မ်ားကို ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား သက္ဆုိင္ရာ ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕မ်ား အထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ညႊန္ၾကားသြားရန္ သေဘာတူသည္။ 

၃။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရး အတြက္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ ပိုမုိနီးကပ္စြာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ရုံးမ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းၿပီး လုိအပ္သလုိ ထားရွိသြားရန္ သေဘာတူသည္။ 

၄။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႕ အစည္းေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁၊ ၁၂)ရက္ေန႕ အစည္းေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ 

၅။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ မတုိင္မီ က်င္းပသြားရန္ သေဘာတူသည္။


မန္းသားေလး ~

0 comments :

Post a Comment

ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။

အခ်ိဳ႕ ေကာ္မန္႔မ်ားမွာ တခုလံုး ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မသက္ဆိုင္သူ တဦးတေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို အေထာက္အထားမဲ့ ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆဲဆိုမႈ တလံုး တပါဒေၾကာင့္ ဖ်က္လိုက္ရပါသည္။

တင္ေပးျခင္း မတင္ေပးျခင္းသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ တသီးပုဂၢလ ယံုၾကည္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈႏွင္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းမႈ မပါလွ်င္ မည္သည့္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေျပာဆိုခ်က္ကို မဆို တင္ေပးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved