ျပည္တြင္းစစ္ နဲ႔ ပေလာင္ေဒသ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေျခအေန

Wednesday, November 7, 2012
(ဓာတ္ပုံမ်ား - PWO)

 

ျပည္ေတာ္ျမင့္ ~

တုိက္ပဲြျဖစ္ေနေသာ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားေဒသ ဒုကၡသည္မ်ားၾကားတြင္ စစ္ပဲြ၏၀န္ထုပ္၀န္ပုိးဒဏ္ကုိ ပုိခံရသူတုိ႔မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု တနလၤာေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ေရးထားသည္။

အမ်ဳိးသားတုိ႔က "အျခားတေနရာရာသုိ႔ ထြက္ေျပးရျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေသာေၾကာင့္" ျဖစ္သည္ဟု ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (PWO) က ေရးသားျပဳစုသည့္ "စစ္ပြဲ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး" အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ပေလာင္ေဒသမ်ားတြင္ ယမန္ႏွစ္ကစတင္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတုိ႔ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ အတိဒုကၡေရာက္ရိွေနမႈမ်ားကို အစီရင္ခံထားသည့္စာတမ္း ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ သြားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔က ကေလးငယ္မ်ား၊ အထုပ္အပုိးမ်ားကုိ သယ္ပုိးၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တုိက္ကင္းမ်ားကုိေရွာင္ရွားကာ ၅ ရက္ခန္႔ ေတာလမ္း ခရီး သြားရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲတြင္ ကုိယ္၀န္သည္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ပေလာင္ေဒသတြင္ အစုိးရတပ္ရင္း ၁၆ ခု ရိွၿပီး တပ္စခန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားရြာ ၁၅ ရြာ ဖ်က္ဆီးသိမ္းပုိက္ခ့ဲသည္ဟု
ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစုိက္ PWO  က ေျပာသည္။

ပေလာင္ေဒသတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ အဖဲြ႔မ်ားမွာ ကခ်င္ (KIA)၊ ရွမ္း (SSA-N) ၊ ပေလာင္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈတခ်ဳိ႕ ရိွေနေသာ္လည္း  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။


"မိမိတို့နိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ ကမၻာေပၚတြင္အရွည္ၾကာဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိုလည္း အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ (၁၁) ဖဲြ႔ ရိွသည့္ အနက္  ၁ဝ ဖဲြ႔နွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေနြးေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး က်န္တစ္ဖဲြ့နွင့္လည္း ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္၍ မၾကာမီ တစ္နိုင္ငံလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း" စသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနာ္ေ၀ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စေနေန႔က ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။


တုိက္ပဲြျဖစ္ေနသည့္ ပေလာင္ေဒသ ေျမပုံ

ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား

တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ "စစ္ပြဲ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး" အစီရင္ခံစာ

ပေလာင္ေဒသေရာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား-

0 comments :

Post a Comment

ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။

အခ်ိဳ႕ ေကာ္မန္႔မ်ားမွာ တခုလံုး ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မသက္ဆိုင္သူ တဦးတေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို အေထာက္အထားမဲ့ ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆဲဆိုမႈ တလံုး တပါဒေၾကာင့္ ဖ်က္လိုက္ရပါသည္။

တင္ေပးျခင္း မတင္ေပးျခင္းသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ တသီးပုဂၢလ ယံုၾကည္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈႏွင္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းမႈ မပါလွ်င္ မည္သည့္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေျပာဆိုခ်က္ကို မဆို တင္ေပးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved