ရဲမႈခင္း ေၾကးနန္းစာ

Tuesday, October 2, 2012

 မူခင္းျဖစ္စဥ္တခုပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးမိတဲ့ ေၾကးနန္းစာ တေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက မႈခင္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အခုလို သတင္းပို႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာေတြ ကြဟခ်က္ျဖစ္ေနလဲ၊ ဘယ္လုိ အမႈတည္ေဆာက္ထားလည္းဆုိတာ ပရိတ္သတ္ သိေစခ်င္လုိ႔ ဧရာ၀တီက ရရွိတဲ့ ရဲမႈခင္း ေၾကးနန္း တေစာင္ကို တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

0 comments :

Post a Comment

ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။

အခ်ိဳ႕ ေကာ္မန္႔မ်ားမွာ တခုလံုး ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မသက္ဆိုင္သူ တဦးတေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို အေထာက္အထားမဲ့ ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆဲဆိုမႈ တလံုး တပါဒေၾကာင့္ ဖ်က္လိုက္ရပါသည္။

တင္ေပးျခင္း မတင္ေပးျခင္းသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ တသီးပုဂၢလ ယံုၾကည္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈႏွင္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းမႈ မပါလွ်င္ မည္သည့္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေျပာဆိုခ်က္ကို မဆို တင္ေပးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved