၀ါလကင္းလြတ္ သီတင္းကြ်တ္

Monday, October 29, 2012


 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္မွာ နိမၼိတ ရုပ္ပြားေတာ္ မိမိကိုယ္စား ထားခဲ့ၿပီး အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ အက်ယ္ကို ၀ါတြင္း သံုးလ ပတ္ လံုး ေဟာၾကားေတာ္ မူၿပီး ပညာအရာမွာ ဧတဒဂ္ရ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ၾကီးကို အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တခ်ိန္ တည္းမွာ  
ေဟာၾကား သင္ျပေတာ္ မူၿပီး သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔မွာ လူ႔ ျပည္ကို ျပန္လည္းဆင္းသက္ ၾကြျမန္းခဲ့တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔ နက္ျဖန္  က်ေရာက္ေတာ့မယ့္ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ကို အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚ ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ အက်ယ္ဟာ အလြန္ ရွည္လ်ား မ်ားျပားတဲ့ အတြက္ ၀ါတြင္း သံုးလ ပတ္လံုး မရပ္မနား ေဟာၾကားမွ ၿပီးျပည့္စံု ေအာင္ ေဟာၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္လို႔ လူ႔ျပည္မွာ တထိုင္တည္း တေနရာ တည္း ဆက္တိုက္ နာၾကား ႏိုင္တဲ့သူ မရွိလို႔ နတ္ျပည္မွာ နိမၼိတ ရုပ္ပြားေတာ္ ကိုယ္စားထား  ေဟာၾကား ရတာ ျဖစ္ၿပီး လူသား ျဖစ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကေတာ့ လူ႕ျပည္ဆင္းၿပီး ကၠရိယာပုဒ္   
ေလးပါး ညီညြတ္ မွ်တေအာင္ တရား စစ္သူၾကီး ျဖစ္ရံုမက အဘိဓမၼာ တရားေတာ္မွာ အထံု ပါရမီ ပါသူ လက္ယာေတာ္ရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ၾကီးကို အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို   
ေဟာျပေတာ္ မူခ့ဲပါတယ္။

 ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ၾကီးက တဆင့္ တျခား သာ၀က ငါးရာကို မက်ဥ္း မက်ယ္ ျပန္လည္   
ေဟာျပ သင္ၾကား ေပးခဲ့ ပါတယ္။ သင္ၾကားေပးတ့ဲ အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႕ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႕ကို အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ ေန႔လို႔ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔မွာ က်င္းပေလ့ ရွိတဲ့ ပြဲမ်ား ကေတာ့ 

ပ၀ါရဏာပြဲ။ ။ ပ၀ါရဏာရဲ႕ အဓိပၸာယ္မွာ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေလ သည္။ သာသနာ့ ၀န္ေဆာင္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားဟာ ၀ါကၽြတ္တာနဲ႕ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႕မွာ “အရွင္ ဘုရားတို႔ တပည့္ေတာ္သည္  သံဃာကို ဖိတ္ၾကားပါ၏ တပည့္ေတာ္၏ အျပစ္ကို ျမင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သံသယ ရွိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း တပည့္ေတာ္အား  ေျပာဆိုသတိ   
သတိေပးၾကပါ အျပစ္ကို ကုစား ပါ မည္" ဟု ဖိတ္ၾကား တိုက္တြန္းၿပီး ရဟန္းမ်ားက မိမိရဲ႕ အျပစ္မ်ားကို အျခား တစ္ပါး ထံမွာ မိမိ ရ႕ဲ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုၿပီး ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ ၾကသလို သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တိုးတက္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ၾကသည့္ ပြဲလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 မီးျမင့္မိုရ္ပြဲ။ ။ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႕ ညေနမွာ နတ္ျပည္ ကေန လူ႕ျပည္ကို ဆင္းအလာ လျပည့္၀န္း နဲ႔အတူ ေကာင္းကင္မွာ တင့္တယ္စြာ ဖူးျမင္ရတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို နတ္လူ အမ်ားက ပူေဇာ္တဲ့ အေနနဲ႕ ဆီမီးမ်ားနဲ႔ ပူေဇာ္ ၾကတဲ့အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္း မ်ားမွာ ဆီမီး၊ မီးပံုးမ်ား ထြန္းညွိ ပူေဇာ္ၾကသလို ဘုရားေစတီ မ်ားမွာလဲ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မီးျမင့္မိုရ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ 

 ပုဂံျမိဳ႕ ျမင္းကပါ ဂူေျပာက္ၾကီး ဘုရားက ပန္းခ်ီ ကားတြင္ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘုရားတာ၀တိသာမွ သကၤသနဂိုရ္ျပည္သို႔ သက္ဆင္းပံု ပန္းခ်ီကို ေတြ႔ရတ့ဲအတြက္ မီးျမင့္မိုရ္ပြဲကို ပုဂံေခတ္ ကတည္းက က်င္းပခဲ့သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားပြဲေတာ္၊ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္မ်ား၊ သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဆရာ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း က်င္းပေလ့ ရွိၾကသည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သီတင္းကၽြတ္လကို တူရာသီဟု ေခၚၿပီး ခ်ိန္ခြင္ရုပ္သ႑ာန္ နကၡတ္ ထြန္းပေလသည္။ ထိုမွ် မက ၁၂လ ရာသီတြင္ ေန႔တာနဲ႔ ညတာ တူညီေသာ တခုတည္းေသာ လလဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကင္း၀န္ မင္းၾကီးက  “ သီတင္းကၽြတ္ၿပီ တူရာသီ အာသ၀ဏီ ရွိန္၀ါရႊြန္း၊ ၾကာမ်ိဳးလည္းစို မီးျမင္းမိုရ္ ဗဟိုအခ်ာထြန္း” ဟု ဖြဲ႕ဆို ခဲပါတယ္။ 

ခြန္ျမလိွဳင္2 comments :

 1. Tommytun(Tokyo,Japan) said... :

  အကိုခြန္ျမလိႈင္ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ေရးထားတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္
  ပါတယ္။အစပိုင္းမွာ"ၿပီး" ဆိုတ့ဲစကားဆက္ကိုဆက္တိုက္သံုးထား
  ေတာ့ဖတ္ရတာေထာင့္ေနတယ္"၍"တို႔. "ကာ" တို႔အစရွိသျဖင့္
  မတူေအာင္ညွပ္သံုးရင္ဖတ္ရတာစကား"ေျပ" ပါလိမၼယ္။လူသား
  ျဖစ္တ့ဲျမတ္စြာဘုရားဟာကၠရိယာပုဒ္ေလးပါးညီညြတ္မွ်တေအာင္
  ဆိုၿပီးေတာ့စာျပတ္သြားျပန္ေရာ။အဲဒီမွာေရသပၸါယ္တာတို႔၊ကုဋီ
  သြားတာတို႕ေရးရမ့ဲဟာ ရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ဆီေရာက္သြား
  တယ္။နဲနဲသတိထားေရးေစခ်င္ပါတယ္။လက္တန္းရိုက္တာထက္စာရြက္ေပၚမွာေရးၿပီးကူးရိုက္တာက
  စာေကာင္းေကာင္းပိုစီနိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

 1. @Tommytun (Tokyo, Japan)
  The author is a woman. This post might have been copied from her blog http://khunmyahlaing.blogspot.sg/ (ခြန္ျမလႈိင္ - ေရခဲျပင္ထဲမွာပြင့္တဲ့ပန္း). But it might be an old post, it's not even in the first page.

Post a Comment

ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။

အခ်ိဳ႕ ေကာ္မန္႔မ်ားမွာ တခုလံုး ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မသက္ဆိုင္သူ တဦးတေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို အေထာက္အထားမဲ့ ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆဲဆိုမႈ တလံုး တပါဒေၾကာင့္ ဖ်က္လိုက္ရပါသည္။

တင္ေပးျခင္း မတင္ေပးျခင္းသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ တသီးပုဂၢလ ယံုၾကည္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈႏွင္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းမႈ မပါလွ်င္ မည္သည့္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေျပာဆိုခ်က္ကို မဆို တင္ေပးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved