ေလ ႏွင့္လူ႔စရုိက္ ဆက္စပ္ပုံ

Thursday, November 24, 2011

.
လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၂ ႏွစ္က forverfriends.ning.com internetchitthu.ning.com နဲ႔ crystalrays.org တုိ႔မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ ေလလည္ျခင္းႏွင့္လူ႔စရုိက္ ဆက္စပ္ပုံအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေဖ့စ္ဘုတ္သုံးသူမ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ဟားၾကတ့ဲ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။.

0 comments :

Post a Comment

ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။

အခ်ိဳ႕ ေကာ္မန္႔မ်ားမွာ တခုလံုး ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မသက္ဆိုင္သူ တဦးတေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို အေထာက္အထားမဲ့ ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆဲဆိုမႈ တလံုး တပါဒေၾကာင့္ ဖ်က္လိုက္ရပါသည္။

တင္ေပးျခင္း မတင္ေပးျခင္းသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ တသီးပုဂၢလ ယံုၾကည္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈႏွင္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းမႈ မပါလွ်င္ မည္သည့္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေျပာဆိုခ်က္ကို မဆို တင္ေပးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved